TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN BASIN AÇIKLAMASI

“Afetlerde her kurum yasal olarak üzerine düşeni yapmalıdır”

Akdeniz ve Ege bölgesinde orman yangınlarının başlangıcından itibaren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, başta yangınların meydana geldiği İllerimizdeki Oda Başkanlıklarımız olmak üzere 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odamız derhal harekete geçmiş ve tamamen gönüllü ve ücretsiz olarak veteriner hekimlik hizmeti verilmiş ve halen verilmektedir.

Bu mücadele ve hizmetlerimizde, söz konusu yangınların çıktığı illerdeki veteriner hekim sayısı ve muayenehane poliklinik ve hayvan hastanesi altyapısı imkanları yeterli olmasına rağmen yangının olmadığı illerdeki meslektaşlarımız da gönüllü olarak bu sürece katılmışlar ve ivedilikle yangın bölgelerine intikal ederek ilgili Oda Başkanlıklarımızın koordinatörlüğünde 7/24 cansiparane çalışmaya başlamışlardır. Öncelikle ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte tamamen gönüllülük esasına göre görev yapan veteriner hekimlerimize, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerimize ülkemiz milletimiz ve meslek camiamız adına minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.

Daha önce yaşanan deprem ve sel felaketlerinde ifa ettikleri hayati derecede önemli hizmetleri gibi, yaşanan yangın felaketinde de  gösterdikleri mesleki adanmışlık takdirlere şayandır. Ayrıca Ülkemizin değişik yerlerindeki İl ve İlçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yangın bölgesine gönderilen bütün ekiplerde yer alan veteriner hekimlerin başta doğal afetler olmak üzere yaşamın her noktasında ne kadar önemli bir mesleğin mensupları oldukları bir kez daha görülmüştür. Ancak bu önem, keşke sadece Covid-19 pandemisi gibi salgınlar ve yaşanan afetlerle değil de  her zaman görülebilseydi.

Yangın bölgesinde çalışırken ciddi solunum problemi yaşayıp hastaneye kaldırılan ve tam olarak iyileşmeden tekrar görevi başına koşarak bir canı daha nasıl kurtarabilirim diyerek, hızla olay mahalline gitmek, mesleki ve vicdani sorumluluğun geldiği çok değerli bir noktadır.

Veteriner hekimlerin dün Sığır Vebası ve Kuş Gribi, bugün de Covid-19 gibi insan ve hayvan sağlığını tehdit eden salgın hastalıklarla mücadeleleri ile deprem, sel ve yangınlarda tüm canlar için yürüttükleri hizmetler tarihi öneme sahiptir.

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, yaban hayatı ve habitatların tahribi, yoğun dolaşım ve sabotajlar gibi faktörler dikkate alındığında tüm Dünyada gelecekte yaşanması muhtemel krizler ve afetler konusunda bilimsel tespitler ve tahminler yapılırken, bugünden yarınlara daha organize ve güçlü bir şekilde hazır olmak gerekmektedir.

Kriz ve afetler ile karşılaşmayı istemeyiz. Ancak; Ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsil eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak belirtmek isteriz ki, krizler ya da afetler iyi yönetildiğine önemli fırsatlarda ortaya çıkar.

Bugün yaşanan yangının, insana, hayvana, çevreye ve yaban hayatına verdiği zararın daha önce bu ölçekte olanının yaşanmadığını biliyoruz. Böyle zamanlarda resmi, özel bütün kurum ve kuruluşların ve STK’ların bir seferberlik anlayışı ve yaklaşımı ile hareket etmeleri elzemdir. Her teşekkülün görevleri ayrıdır. Birinin diğerine destek vermesi arzu edilendir. Bunun dışına çıkmak, fırsatçılığa ve istismara yönelmek, hele hele rol kapmak maksadıyla kendi dışındakileri ve çalışmalarını değersizleştirmeye çalışmak her zaman olduğu gibi birlik beraberlik, motivasyon ve dayanışma ruhuna telafi edilemeyecek zararlar verecektir.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda öncelikli sorumluluğu olan basın ve medya mensuplarına veya bu tür yayınlarda köşesi veya programı olanlara, televizyonlara çıkarak gerçeklerden bihaber ve kamuoyunu yanıltarak cahilce konuşan akademisyenlere bakıp üzülüyoruz. Bu durumun en son örneği, veteriner hekim olması sebebiyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürünün şahsına ve veteriner hekimlik mesleğine yönelik suçlamalardır. Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte Muğla İl Tarım ve Orman Müdürünün şahsına ve veteriner hekimlik mesleğine yönelik eleştiri sınırlarını aşan ve hakarete varan sözler sarf edenlere tavsiyemiz; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla düzenlemiş olan yetki ve sorumlulukları ile bu kurum ve kuruluşlarda yönetici olarak görev alacak yöneticilerde bulunması gereken vasıflar konusunda ivedi olarak bilgi edinmeleridir.

Başta Antalya ve Muğla İllerimizde ki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, mesleğini serbest olarak muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde icra edenler  olmak üzere bölgeye giden  veteriner hekimler yangınlarda etkilenen 3 bine yakın hasta ve yaralı sahipli sahipsiz ve yaban hayvanlarını ücretsiz olarak tedavi etmiştir Bu kapsamda 200 civarında veteriner hekim meslektaşımız görev yapmış ve yangın bölgelerinde veteriner hekim veya yardımcı veteriner sağlık personeli sıkıntısı yaşanmamıştır. Çalışmalarımız halen sahada devam etmektedir

Hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik hizmetleri konusunda yeterli bilgiye, birikime, tecrübeye ve yasal anlamda yetkiye haiz olmayan farklı meslek mensuplarının bu süreçte adeta bir veteriner hekim veya yardımcı veteriner sağlık personeli gibi yangından zarar gören hayvanlara müdahale etmeye çalışmasının ve bu durumun yazılı, görsel basın ve sosyal medyada yer almasının yürürlükteki yasal mevzuatlar açısından izahı mümkün değildir.

Diğer yandan veteriner hekim meslek mensuplarımızın ülkesi ve milleti adına özverili ve karşılık beklemeksizin yapmış olduğu çalışmalara karşın, haksız itham ve iftiralara varan açıklamaları yapan kuruluşları kınıyoruz. Reklamın değil, herkesin işini yapmasını vurgulamak istiyoruz.

Bu zorlu sürecin tamamlanmasına müteakip, ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile olası afetlerde yer alması ve işbirliği yapılması zorunlu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve STK’ların görev yetki ve sorumluluklarının açıkça yer alacağı yeni bir acil eylem planının hazırlanması ve bu tür afetlerde ki suistimallerin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.

Özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlerimize ve personeline, Veteriner Hekimleri Odası Başkanlarımıza, Belediye Veteriner Hekimlerine, gerek Antalya ve Muğla’daki, gerekse diğer illerden bölgeye giden meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımızın, can dostlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, yardımda bulunan firmalara, sektör kuruluşlarına, belediyelere ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz.    

Bu vesileyle tüm Dünyada stratejik olup, temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimlerin mesleki statü ve mesleki haklar açısından hak ettikleri noktada olmadıklarına da dikkat çekmek istiyoruz.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyor, her zaman her türlü göreve hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyor, üzücü felakette kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

09/08/2021

Ali EROĞLU

TVHB Merkez Konseyi Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here